OMNI-Cash.net

село Довжок

Під невеликим лісом розкинулося мальовниче село Довжок. Широка дорога, яка тягнеться через все село, ділить його на 2 частини. Село ніби потонуло в зелені садів, здається сама природа милується його розташуванням. Географічне положення села вигідне тому, що воно розташоване в районі схрещення шосейних шляхів, які ведуть на Чернівці, Кам'янець-Подільський і Скалу-Подільську.

Довжок походить від польського «длужек» - довгий. Це передмістя міста Кам'янця-Подільського, яке зі сходу сполучається із Підзамчем . В районі Довжка виявлено залишки поселень черняхівської культури (II - IV ст. н.е ). Судячи з цих знахідок, можна зробити висновок, що через Довжок йшли торговельні шляхи з Риму, Візантії, Венеції.

В кілометрі від села за лісом видніються сліди батареї. За переказами старожилів тут стояли колись російські війська, очевидно ще під час турецької війни при імператриці Катерині II.

Перша документальна згадка про село відноситься до 1530 року. В цьому ж документі говориться, що в селі був піп(отже була і церква). В 1665 році с. Довжок тримав в аренді кам'янецький підстароста Григорій Сулима. Була корчма і 31 осіла людина, які платили податок по 26-30 грошів.

В ті часи Довжок ще називали Новосілкою.

В 1603 році частину довжоцьких грунтів, які тоді називались Верх Довжка, король Сігізмунд III на прохання кам'янецького старости Яна Потоцького, віддав заслуженому пограничному воїну Христофору Бейдо Ржевуському, шляхтичу з Полісся, родоначальнику відомого роду Ржевуських, які відігравали чималу роль в історії Польщі.

В 1615 році на Довжок напали татари, спалили і пограбували його. Але село швидко відбудувалось завдяки своєму вигідному становищу під Кам'янцем, бо Довжок став центром місцевого управління королівськими маєтками. Тому часто Кам'янецьке староство в побуті називалось довжоцьким. Значення Довжку ще більше зросло внаслідок таких обставин. Конституцією 1671 року було заборонено закордонним послам та іншим високим закордонним сановникам бути в самому Кам'янці, щоб не вивідати таємниць фортеці, секретів фортифікацій. Але оскільки цим особам треба було надавати гостинність, то урядовою станцією для них була резиденція кам'янецького старости (двір ), збудована в довжку. Староста зобов'язаний був приймати гостей за свій рахунок, на що йшли прибутки з двох великих старосте (Кам'янецького і Летичівського).

Внаслідок цього на Довжку з'явився дерев'яний дім з декількома десятками кімнат, готових до прийому гостей. З цього двору старости, або як їх називали "генералами земель подільських", відбували свої урочисті в'їзди в місто. В 1711 році з цього двору виїздив у Кам'янець Імператор Петро ї. З цього ж двору в'їхав до Кам'янця у 1781 році і король Станіслав Понятовський. Тут таки перебував декілька днів останній кримський хан Шагін Гірей перед своїм виїздом у Туречину у 1786 році.

На Довжку перебувало багато різних послів польських, російських (наприклад, князь Рєпнін), турецьких та татарських.

На Довжку була поштова станція в XVIII столітті, відкрита відкрита російським урядом між 1778-1790 роками. Станцію охороняв підрозділ козаків. У 1793 році Поділля було приєднане до Росії. Кам'янецьке староство, а в тому числі і Довжок поступили в казну, а згодом в числі інших її сіл були подаровані графу Маркову.

Після смерті графа Маркова село перейшло до його спадкоємців князів Голіциних, далі - князів Смоленських і, нарешті, до княгині Хілкової, яка тут до самої революції 1917 року володіла 1767 десятинами землі (в тому числі 753 десятинами лісу), чиншової землі - 103 десятини. Вона була дуже жорстокою. В 1905 році вона навіть застосувала зброю до місцевих селян, які не давали захопити свої землі. Під час сутички був убитий селянин Василевський Микола, а три чоловіка були засуджені і заслані на каторжні роботи на 12 років.

В 1872 році Довжок став центром волості, де було волосне управління.

Станом на 1895 рік було 102 садиби селян. До Довжку належав хутір

Архієрейський, дім на Підзамчі, 5 десятин в районі сучасної іагальноосвітньої школи №11. Дворів нараховувалося 143, жителів - 729. І Іа Довжку з 1872 року відкрито народне училище Міністерства народної освіти Російської імперії. Було також волосне управління. Слідів старостинського двору, в якому перебувало багато визначних державних діячів, тепер немає, його розібрали на початку XIX століття.

На початку 1914 року на Довжку нараховувалося 303 двори, 1197 жителів. Тут було так зване міністерське однокласне сільське училище, школа грамоти, де навчалося 30-48 учнів. Поряд з ним було волосне управління, сільський банк, волосна аптека.

Перед І світовою війною з с. Довжок виїхало майже 100 чоловік. Почалася І світова війна. Австрійські війська захопили м. Кам'янець-Подільський, чоловіків забрали до війська.

В січні 1918 року в селі була встановлена радянська влада. 27 листопада 1920 року на загальних зборах був обраний сільський резком, а в жовтні 1922 року ствооений комітет незаможних селян.

З 1921 році на Довжку з 10 господарств створено товариство по спільній обробці землі. 7 березня 1923 року постановою Всеукраїнського Центрального іиконавчого комітету були ліквідовані повіти і встановлені округи і райони, в тому числі Довжоцький район. На початку 1925 року 40 бідняцьких господарств Об'єднались в сільгоспартіль «Сніп». 1927 році це господарство перейменовано і колгосп імені С.Будьонного. Головою колгоспу було обрано робітника з Луганська 25-тисячника Мащенка. В 1931 році в колгоспі нараховувалось 564 господарства, 872 га землі. Станом на 1 січня 1940 року в колгоспі числилося 955 га землі, великої рогатої худоби 163 голови, свиней -150, овець - 98, коней -198, птиці—183.

Інформація про сайт

Сайт створено жителем села Довжок Камянець-Подільського району Хмельницької області, учнем 8 класу Довжоцького НВК "ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум", вихованцем гуртка "web-дизайн" Кам'янець-Подільського районного Будинку школяра Мазяром Денисом.

Для участі в відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій.

Створенню сайту сприяли учні та вчителі Довжоцького НВК, а також жителі села Довжок.

Контактна інформація

Адреса:село Довжок
E-mail: 30den-97@mail.ru